O sobie

Marta Krzyśków – Szymkowicz, rzecznik patentowy, mediator. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie dla firm, wspierającym zarządzanie dużymi portfolio oznaczeń. Reprezentuje podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne w postępowaniach zgłoszeniowych dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urzędzie ds. Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO).

Jako mediator prowadzi mediacje w sprawach z zakresu spraw gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony własności przemysłowej, własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pełnomocnik w postępowaniach mediacyjnych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante. Jest wpisana na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Opublikowała wiele tekstów poświęconych praktycznym aspektom wykorzystywania patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i licencji w biznesie, a także prowadzi szkolenia dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w tym zakresie.